Kurser

Virkelyst.nu hjælper både med tidsoptimering, konflikthåndtering, mental robusthed og servicerende salg. Undervisningsformen tilpasser vi til dit behov, så kontakt os for at booke et møde, hvor vi sammen kan afklare, hvordan dine medarbejdere bedst muligt får et kompetenceløft.

Virkelyst.nu

KURSER-WORKSHOP & UDDANNELSE

Den effektive telefonsamtale

Denne workshop sætter fokus på samtalestyring.

I løbet af dagen får medarbejderne nye vinkler på deres opgaver i kundecentret, og på hvordan de udvikler deres kompetencer inden for faget kundeservice. De vil blive udfordret på deres begrænsende overbevisninger og vaner – og blive hjulpet til at definere nogle nye og mere hensigtsmæssige.

Læs mere her

Den effektive mail

Fokus på den skriftlige kundeservice inden for Kundetilfredshed, Tidsoptimering og medarbejdertilfredshed.

Den skriftlige kundeservice får ofte mindre fokus end den telefoniske kontakt med kunderne, men det er som regel her, der er de største muligheder for optimering af især tidsforbruget. Medarbejderne kan let bruge unødvendig tid på at overveje formuleringer, skrive, slette og skrive igen. Af og til misforstår de kundens problem og får ikke svaret rigtigt første gang.

Læs mere her

Konflikthåndtering

Fokus på evnen til at forebygge og nedtrappe konflikter i telefonen og på mail

Målet med denne workshop er at udvikle medarbejdere, der er klædt på til at håndtere de konfliktfyldte samtaler, som uundgåeligt dukker op i løbet af en arbejdsuge.

Læs mere her

Medlyt – individuel telefontræningtræning

Denne workshop sætter fokus på:

 • Samtalestyring og –effektivitet
 • Målrettet kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Servicerende salg
 • Professionalisme

Medlyt kan både foregå live ved telefonen og med båndede samtaler i et mødelokale.

Læs mere her

Målrettet ledelse af kundecentret

Denne workshop sætter fokus på ledelse af kundecenter.

Vi skal se nærmere på følgende områder:
 • Kundeservice som spidskompetence
 • Mellemlederens 3 største brølere
 • Motivation
 • Den psykologiske kontrakt
 • Samlyt som udviklingsredskab

Læs mere her


Uddannelse af intern træner

I rigtig mange kundecentre er medlyt noget, man taler mere om end man praktiserer. Det er der mange grunde til. En af dem er, at lederne ikke føler sig ordentligt klædt på til at løse opgaven. En anden er, at lederen oftest ikke er den bedst egnede til opgaven pga. det magtforhold der ligger mellem leder og medarbejder.

Medlyt er dog en vigtig del af et velfungerende kundecenter. Derfor kan I med fordel uddanne en af jeres medarbejdere til intern træner.

Uddannelsen består af 2 heldagsworkshops, hvor de relevante redskaber bliver lært og trænet.

For at sikre en ordentlig kvalitet i den svære disciplin at lave medlyt, efterfølges de to workshops af 4 runder supervision samt 4 skriftlige opgaver, som deltagerne skal lave i mellem de 4 gange supervision.

Endelig sluttes uddannelsen af med en halvdagsworkshop, hvor deltagerne har mulighed for at få løsninger på og træning i de sidste svære udfordringer.

Efter kurset har deltagerne lært at skabe en god egen tilstand, at sætte rammerne for sig selv og kundeservicemedarbejderen, samt at give en konstruktiv feedback med en god balance mellem at coache, instruere og anerkende hvad der fungerer og ikke fungerer i medarbejderens kommunikation.

Læs mere her
Tidligere deltagere nævner disse gode ting ved uddannelsen:
 • At lære at levere specifik feedback
 • At lære samtale- og feedbackstruktur og rammesætning
 • At definere mit formål og lære at tilpasse min egen tilstand
 • At træne medlyt sammen med andre
 • At få god, konstruktiv feedback fra andre deltagere og fra underviserne
 • Engagerede undervisere og deltagere
parallax background

Ring 20262860 eller skriv til iben@virkelyst.nu og hør
hvordan vi kan skræddersy workshoppen til din virksomheds behov.


JA TAK! kontakt mig